Kadry i płace

 • kompleksowa obsługa kadrowo płacowa
 • składanie deklaracji elektronicznie do ZUS
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie umów cywilno prawnych (zlecenia, dzieło)
 • sporządzanie umów o pracę
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie rejestrów badan lekarskich, szkoleń BHP
 • obsługa zwolnień lekarskich pracowników
 • sporządzanie dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia
 • monitoring elektroniczny zobowiązań wobec ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-11,PIT-4R
 • przygotowanie i sporządzanie deklaracji PEFRON

Pełna księgowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ewidencji zakupów ,sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji transakcji wewnątrz wspólnotowych
 • prowadzenie transakcji Import, Export
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie analiz dla zarządu
 • sporządzanie wniosków, bilansu do banku
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki
 • monitoring należności, zobowiązań (wysyłanie przypomnień / wezwań do zapłaty)
 • przesyłanie elektronicznie deklaracji VAT, VAT-UE, CIT, PCC,
 • obsługa podmiotów z kapitałem zagranicznym
 • Doradztwo księgowe
 • Nadzór księgowy

Podatkowa książka przychodów/ryczałt/inne

 • prowadzenie księgowości uproszczonej (Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałt),
 • ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • ewidencji transakcji unijnych
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie wyliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli
 • sporządzanie i przesyłanie elektronicznie deklaracji VAT, VAT-UE, PCC,
 • rozliczanie dotacji urzędy gminy, miasta, marszałek, ministerstwo i inne

Księgowość Nowy Sącz


Ponadto każdy klient gratis ma zagwarantowany:

 • Bezpłatny dojazd do klienta i odbiór dokumentów z siedziby firmy, w ramach prowadzenia księgowości
 • Pomoc w zakładaniu firmy: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Pomoc w poprawie efektywności funkcjonowania firmy
 • Współpraca z Urzędami - występujemy w imieniu klienta przed wszelkimi organami podatkowymi takimi jak: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Izba Skarbowa, ZUS, PEFRON, GUS, i innymi